Om historielaget - Flekkeroy historielag

Go to content

Om historielaget

Om oss
Flekkerøy historielag ble stiftet 11. mai 1990. Historielagets formål er ifølge paragraf 1:

« Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle
inn og ta vare på alt som har betydning for Flekkerøy´s historie og som kan
fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.»

 
Org. nr.: 990 610 754

E-postadresse: post@flekkeroy.org


Styret i Flekkerøy Historielag 2016:

Leder Rolf Martinsen
Kasserer Asbjørn Abrahamsen
Sekretær Bjørg Reinhardsen
Styremedlem/museum Tor Einar Tobiassen
Styremedlem Sven Bjørn Andersen
Styremedlem Marna Pettersen
Styremedlem Magnhild Sørensen
Styremedlem Øyvind Karlsen
Styremedlem Lars Gunnar Andersen

Revisor: Harald Nilsen

Medlemsaktiviteter :

Arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag, ca. 4 kvelder pr. år.
Arrangerer turer, både innen – og utenlands.
Gir ut årsskrift ca. annethvert år.

Billeddatabase.
Presentasjoner av historielaget på Internet.
Samarbeid med Flekkerøy barneskole.
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Back to content