Muséum - Flekkeroy historielag

Go to content

Muséum

    
Vi bygger Øyas museum
"Flekkerøya før i tida"    
Flekkerøy historielag ble stiftet 11. mai 1990 og har idag ca. 300  medlemmer og ønsker flere med på laget til å bevare og formidle vår felles historie.
Historielaget arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag og gir ut årsskrift  m.m.
Vi har hjemmeside, bildedatabase og slektdatabasen Flekkeroyslekt.com.
Flekkerøy historielags samlinger er et lokalmuseum for Flekkerøya.
Los Thor. Kristiansens samling danner grunnstammen, i tillegg er det en rikholdig lokal samling fra dagliglivet, gårdbruk, husholdning, fiske, losvesenet, sjøfart og skole med mere.
Da ungdomsskolen i Lindebøskauen stod ferdig i 1997  fikk historielaget sin første utstilling der. Etter hvert ble lokalene for små, og historielaget flyttet i bomberommet til Flekkerøy helsesenter.
Museet   "Flekkerøya før i tida" i Flekkerøy helsesenter ble åpnet i 2002.
I forbindelse med Kristiansand kommunes kjøp av bygget på Høyfjellet ble Flekkerøy historielag oppfordret av bystyret til å etablert et lokalt museum på Høyfjellet, og første "museumsavdeling" ble åpnet 2008. Resten av samlingene ble i 2011 flyttet  til  Høyfjellet.

På årsmøte 2014 ble styret oppfordret til å tenke nytt, og bruke historielagets penger og dugnadsinsats til et permanent sted for Flekkerøy historielags samlinger.
Historielaget har nå kjøpt tomt til nybygg ved Lindebøskauen skole og Flekkerøy idrettsanlegg.
Vi forsterker samarbeidet med skolen, speiderne og barnehagene.
Tida fra søknad til rammetillatelse gikk uvanlig kjapt!  Rrammetilatelsen ble godkjent 24.10.2016. Museumsbygg  og forsamlingslokal med kjøkken er på hele  489 m2.
Mange familier har bidradd med gjenstander og bilder m.m. til muset.

Flekkerøyas unike historie er verd å ta vare på og nå trenger vi deres hjelp og støtte.
Bli medlem du også.
Ta kontakt med Historielaget.
På Telefon e
ller E-postadresse: post@flekkeroy.org
Konto nr: 3000 60 63973_________________________________________________________________________________________________________________


Nybygg til Flekkerøy historielag.Sommeren.  2015 kjøpte Flekkerøy historielag en tomt i Knudsmyr. Tomta ligger ved vei og sykkelsti til Lindebøskauen skole og Flekkerøy idrettsanlegg. Tomta er en gjengrodd skogstomt som historisk er benyttet som tilleggsjord til gårdsdrift. Og 12.10.2016 har historielaget inngått avtale med Kristiansand Eiendom om nødvendig grunn for adkomst, parkering, vann, og avløps ledninger.
Tomt til Flekkerøy historielag.

Nå er søknad om rammetillatelse for Museumsbygg levert til Plan-, bygg- og oppmålingsetaten.
1.etasje  Flekkerøy historielags samlinger.
2.etasje museum og forsamlingslokal med kjøkken.Situasjonsplan.
Her er rammeavtalen for muséet:
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Back to content