Lagets samlinger - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Lagets samlinger

Om oss
  
       Flekkerøy Historielags samlinger.

Historielagets samlinger er et " lokalmuseum " for Flekkerøya, med oppgave å samle, bevare, forske på og stille ut gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse.
Det er los Thor. Kristiansens samling som danner grunnstammen til historielagets samlinger med museumssignaturer TKS.
I tillegg har Flekkerøy Historielag en rikholdig lokal samling fra dagligliv, gårdsbruk, husholdning, fiske, los-vesen, sjøfart og skole med mere.
Flekkerøy Historielag har museumssignaturer FLH.
Flekkerøy Historielags samlinger  "Flekkerøya føritia."   har nå fått eget hus  i Lindebøskauen 80.
Da ungdomsskolen i Lindebøskauen stod ferdig i 1997 fikk historielaget sin første utstilling der. Etter hvert ble lokalene for små og historielaget flyttet i bomberommet til Flekkerø helsesenter.
utstillingen "Flekkerøya føritida" i Flekkerø helsesenter ble åpnet i 2002.
I forbindelse med Kristiansand kommunes kjøp av bygget på Høfjellet ble Flekkerø historielag oppfordret av bystyret til å etablert et lokalt museum på Høyfjellet, og første "museumsavdeling" ble åpnet 2008. Resten av samlingene ble i 2011 flyttet til Høyfjellet.
Alt i 2014 kom det nye bruker på Høyfjellet og deler av samlingen måtte flyttes.
På årsmøte 2014 ble styret oppfordret til å tenke nytt, og bruke historielagets penger og dugnadsinsats til et permanent sted for Flekkerø Historielags samlinger.
Flekkerøy Historielag kjøpte i 2015 en tomt like ved Lindebøskauen skole og Flekkerøy Idrettspark.
Rammetillatelse til museumet ble innvilget i 2016, med adresse Lindebøskauen 80.
Tomta ble deretter ryddet og 1. etasje oppført i betong og 2. etasje av reisverk.   
Lindebøskauen 80. inneholder Flekkerøy Historielags samlinger og har forsamlingslokale der vil arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag.
Storsalen med kjøkken er også en fin festsal som leies ut og kan brukes til mange anledninger.
Historielaget har i dag ca. 290 medlemmer som har bidradd til "Flekkerøya føritia.", der alt er finansert med historielagets oppsparte midler, mye dugnadsarbeid, gaver og lån.                                                                                                                                                                  
Historielaget samarbeider med skoler, barnehager og speideren hvor vi med organisert omvisning forteller om, og viser  Flekkerøys historie.

Mer informasjon på facebook
e-postadresse: post@flekkeroy.org    
Konto nr: 3060 36 36976.


Med vennlig hilsen: Styret i Flekkerøy Historielag.
kontaktperson: Tor Einar Tobiassen  
e-postadresse: tor.einar.tobiassen@gmail.com     
Tlf. 99251103
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet