Lagets samlinger - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Lagets samlinger

Om oss
     Flekkerøy Historielags samlinger. Historielagets samlinger er et  lokalmuseum for Flekkerøya, med oppgave å samle, bevare, forske på og stille ut gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Det er  los Thor. Kristiansens samling som danner grunnstammen til historielagets samlinger med museumssignaturer  T.K.S. I tillegg har Flekkerøy Historielag en rikholdig lokal samling fra dagligliv, gårdsbruk, husholdning, fiske, los-vesen, sjøfart, Kay Thorsen og skole med mere. Flekkerøy Historielag har museumssignaturer F.L.H. Flekkerøy Historielags samlinger har nå fått plass i eget hus i Lindebøskauen 80. Da ungdomsskolen i Lindebøskauen stod ferdig i 1997 fikk historielaget sin første utstilling der. Etter hvert ble lokalene for små og historielaget flyttet i bomberommet til Flekkerøy helsesenter. Utstillingen i Flekkery helsesenter ble åpnet i 2002. I forbindelse med Kristiansand kommunes kjøp av bygget på Høyfjellet ble Flekkerøy historielag oppfordret av bystyret til å etablert et lokalt museum på Høyfjellet, og første "museumsavdeling" ble åpnet 2008. Resten av samlingene ble i 2011 flyttet til Høyfjellet. Alt i 2014 kom det nye brukere på Høyfjellet og deler av samlingen måtte flyttes. På årsmøte 2014 ble styret oppfordret til å tenke nytt, og bruke historielagets penger og dugnadsinnsats til et permanent sted for Flekkerøy Historielags samlinger. Flekkerøy Historielag kjøpte i 2015 en tomt like ved Lindebøskauen skole og Flekkerøy Idrettspark. Rammetillatelse til museet ble innvilget i 2016, med adresse Lindebøskauen 80. Tomta ble deretter ryddet og 1. etasje oppført i betong og 2. etasje av reisverk.  Lindebøskauen 80 skal brukes til Flekkerøy Historielags samlinger : "Flekkerøya føritia." og har forsamlingslokale der vi arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag. Storsalen med kjøkken er også en fin festsal som kan brukes til mange anledninger.
Historielaget samarbeider med skoler, barnehager og speideren hvor vi med organisert omvisning forteller om, og viser  Flekkerøys historie. Mer informasjon på http://flekkeroy.org og facebook, e-postadresse: post@flekkeroy.org    Konto nr: 3060 36 36976.

Med vennlig hilsen: Styret i Flekkerøy Historielag.
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet