Lagets samlinger - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Lagets samlinger

Om oss

Flekkerøy historielag ble stiftet 11. mai 1990. og har 250 medlemmer. Og støtteforeningen har 79 medlemmer.

Flekkerøy historielag arrangerer kulturkvelder med ulike historiske innslag og gir ut årsskrift m.m. Lokalt samarbeider vi med skolen, speiderene og barnehager. Vi har hjemmeside, billeddatabase i samarbeid med Digitale bilder i Agder og slektdatabasen Flekkerøyslekt.
Flekkerøy historielags samlinger er et lokalmuseum for Flekkerøya med oppgave å samle, bevarer, forske på og stille ut gjenstander som har vitenskaplig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse.
Det er los Thor. Kristiansens samling med museums signaturer TKS. som danner grunnstammen i Flekkerøy historielags samlinger. Samlingen til Flekkerøy historielag er tildelt museums signaturer FLH fra Norges museumsforbund og ble åpnet i 2002 av Harald Sødal i bomberommet til Flekkerøy helsesenter.
Flekkerøy historielags samlinger rommer i tillegg til Thor. Kristiansens samling en rikholdig lokal samling fra dagliglivet, gårdbruk, husholdning, fiske, losvesenet, sjøfart og skole med mere.

I forbindelse med Kristiansand kommunes kjøp av bygget på Høyfjellet ble Flekkerøy historielag oppfordret av bystyret til å etablert et lokalt museum på stedet. Historielaget inngikk leieavtale for Høyfjellet med Kristiansand kommune, og leietiden var15 år regnet fra 1/1 2008.
Istandsetting og oppusing av bygningen ble utført på dugnad og betalt av Flekkerøy historielag. Foreningen Høyfjelles venner ble stiftet og påtok seg oppgaven med å drive kafeen ol. Første "museumsavdeling" på Høyfjellet ble åpnet 05.11.2008 av tidligere fylkesmann i Aust
Agder generalløytnant Hjalmar I Sunde. Samlingene til Flekkerøy historielag ble i 2011 flyttet til Høyfjellet . Allerede 11.09.2013 støttet Bystyret ordførerens forslag til ny driftsmodell for Høyfjellet, jmf. ordførers brev til Flekkerøy Historielag og Høyfjellets Aktivitetslag av 30.03.2012

Kristiansand Eiendom og Høyfjellets nye leietakere fikk gjennom sine krav om å stenge kafen og Flekkerøy historielags samlinger i 1etg. 12.01.14. var siste dag for kafé / museum på Høyfjellet. 01.02.14 var de nye leietakerne på Høyfjellet.
Når alt av historielagets utstyr og Flekkerøy historielags samlinger måtte pakkes ned innen 01.05.2014, var ikke historielagets samlinger til å vise frem til skoler og andre besøkende.

Historielaget ble oppfordret av sine medlemmer til å tenke nytt, og bruke historielagets penger og dugnadsinsats til et permanent sted for Flekkerøy historielags samlinger.


Nå ber vi om støtte til å gjenomføre Flekkerøy historielags  oppdrag.
TET
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet