Flekkerøy museum - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Flekkerøy museum

Glimt fra muséet


Historielagets samlinger er et lokalmuseum for Flekkerøya, med oppgave å samle,
bevare, forske på og stille ut gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller
kulturhistorisk interesse.
Det er los Thor. Kristiansens samling som danner grunnstammen til historielagets
samlinger med museumssignaturer T.K.S.
I tillegg har Flekkerøy Historielag en rikholdig lokal samling fra dagligliv,
gårdsbruk, husholdning, fiske, los-vesen, sjøfart, Kay Thorsen og skole med mere.
Flekkerøy Historielag har museumssignaturer F.L.H.
Flekkerøy museum har nå fått plass i eget hus i Lindebøskauen 80.
Da ungdomsskolen i Lindebøskauen stod ferdig i 1997 fikk historielaget sin første
utstilling der. Etter hvert ble lokalene for små og historielaget flyttet i bomberommet
til Flekkerøy helsesenter. Utstillingen i Flekkerøy helsesenter ble åpnet i 2002.
I forbindelse med Kristiansand kommunes kjøp av bygget på Høyfjellet ble Flekkerøy
historielag oppfordret av bystyret til å etablert et lokalt museum på Høyfjellet, og
første "museumsavdeling" ble åpnet 2008. Resten av samlingene ble i 2011 flyttet til
Høyfjellet.
Alt i 2014 kom det nye brukere på Høyfjellet og deler av samlingen måtte flyttes.
På årsmøte 2014 ble styret oppfordret til å tenke nytt, og bruke historielagets penger
og dugnadsinnsats til et permanent sted for Flekkerøy Historielags samlinger.
Flekkerøy Historielag kjøpte i 2015 en tomt like ved Lindebøskauen skole og
Flekkerøy Idrettspark.
Rammetillatelse til museet ble innvilget i 2016, med adresse Lindebøskauen 80.
Tomta ble deretter ryddet og 1. etasje oppført i betong og 2. etasje av reisverk.
Lindebøskauen 80 skal brukes til Flekkerøy Historielags samlinger.
"Flekkerøya føritia." har forsamlingslokale der vi arrangerer kulturkvelder med ulike
historiske innslag. Storsalen med kjøkken er også en fin festsal som kan brukes til
mange anledninger.
Historielaget samarbeider med skoler, barnehager og speideren hvor vi med organisert
omvisning forteller om, og viser Flekkerøys historie.
Mer informasjon på  https://www.facebook.com/historielaget.4625
Se biledserien fra nybygget: https://youtu.be/K_MRPCdU_BA
e-postadresse: post@flekkeroy.org
Konto nr: 3060 36 36976.
Med vennlig hilsen: Flekkerøy Historielag.

TET.
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet