Årsmelding 2018 - Flekkeroy historielag

Gå til innhold

Årsmelding 2018

Om oss
Årsberetning for 2018 Flekkerøy Historielag
Fra årsmøte 2018 har styret bestått av:
Rolf Martinsen (formann), Tor Einar Tobiassen (museumsansvarlig), Asbjørg Abrahamsen
(kasserer), Magnhild Sørensen (sekretær), Marna Pettersen, Sven Bjørn Andersen, Lars
Gunnar Andersen, Arnsten Ariansen og Roald Karlsen (styremedlemmer).
I 2018 har vi hatt 9 styremøter
Det har vært følgende arrangementer i 2018:
 15.februar:
Rolf ønsket velkommen til en fullsatt sal, tross dårlig føre. Leif Nilsen fortalte om
gamle båter fra øya. Han hadde også med masse selvmalte malerier av div. båter.
Han solgte en del av disse. Leif vil også gi en samling av sine båtmalerier til
Historielaget. En flott gave! Arnsten og Tor Einar har hatt et filmintervju med Lars på
Kjære, som vi fikk se. Han fortalte om sildefisket ved Egersund. Han er en god
forteller. Utlodning gav oss et stort resultat på kr.7500,-.
 14.mars var det årsmøte. I overkant av 50 personer møtte. Asbjørn hadde en
hyggelig overraskelse. Sparebanken Sør hadde sponset oss med kl.100.000,-. Film
om dugnadsinnsatsen i Lindebøskauen ble vist. Etter kaffepause med flotte kaker gav
utlodningen et resultat på 6200,-. Til avslutning holdt vår tidligere formann Arve
Aarrestad et foredrag om Flekkerøy Radio, der hans far i sin tid var bestyrer.
 11.april – Kulturkveld
Vi fikk besøk av Trine og Normann Liene og emnet for kvelden var: Søren Engelsen.
Lokalet var fullt og vi fikk en avdelig med sang og musikk først, og så var det
Normanns tur til å fortelle historia om «vår alles sjørøver»! Normann tilhører jo også
slekten og han har førstehåndsopplysninger fra en annen slektning: Sverre
Sørensen. Det var blikk stille i salen under kåseriet. Under «lynutlodningen» fikk vi inn
kr. 7000,-. En liten filmsnutt fra Hirtshals museum tok vi tid til før vi avsluttet med
filmen som Arnsten og Magnhild tok opp i «Søren Engelsens hus» i etterkant av
serien «Hvem tror du at du er». Som kjent filmet NRK i dette huset i flere timer og
dette materialet ble dessverre klippet bort og vi (Historielaget) kunne ikke få overta
det som ble vraket. Men, vi er heldige som har Arnsten, og han og Magnhild tok
saken i egne hender, sammen med de nåværende eierne og dokumenterte alle de
opplysninger som tidligere var klippet bort. Så blås på heile NRK, vi har Arnsten!
 23.mai: Kranselag på nybygget
Marta Hansson komponerte en nydelig krans som vaiet i gavlen. Hjemmebakte kaker
sto på bordet i storsalen. Det ble en hyggelig samling i solen på baksiden fra kl.12-13.
 27.mai: Sangkveld
Vi innbød til sangkveld (utendørs på nybygget). Det høres vågalt ut, men med Trine
og Normann på opprigga scene i veikanten og sørlands sommer på det varmeste og
fineste, kunne det ikke bli annet enn vellykket. Ca 200 personer kom og ble
underholdt og kjøpte lodd for kr.20.000,-. Hjemmebakte kaker og kaffe + Liv
Reinhartsen som leste en strålende egenprodusert prolog. Vi er på rett spor!
 24.oktober: Kulturkveld
Jan Henrik Munksgaard skulle holde foredrag om: Flekkerøy Havn. Mange ville høre
og antallet nærmet seg 100 personer. Antallet er jo på grensen av det lokalet tåler,
men vi kan jo ikke avvise noen. Munkegård startet på 1500-tallet med kong Christian

3. og beskrev betydnignen Flekkerøy Havn hadde hatt. Tror alle tilhørerne var
fornøyde for resultatet av åresalget ble kr.10.000,- i kassa. Filmen om Bøderiet måtte
utgå pga teknisk svikt.
 5.desember: Juleavslutning
Vi hadde innbudt i underkant av 50 personer til lapskaus og bløtkake. Det endelige
tallet ble 35 stk som var samlet i «kjelleren» for siste gang. Vi var jo sagt opp der og
får bare lov til å benytte lokalet til lagerplass ut april. Dermed er det slutt også for
søndagskafeen. Det ble en hyggelig kveld som startet med varaordfører Jørgen
Kristiansens besøk med en «julegave» fra kommunene på kr.300.000,-. Vi hadde
selvfølgelig håpet og ønsket mer, men i lyset av at rådmannens innstillig var kr. 0,-
gleder vi oss over dette beløpet.
Dugnadsgjengen i Lindebøskauen har gjort en stor og flott jobb. Byggfirmaet TPL, som har
hovedansvaret for bygget er imponert over dugnaden. En av de fra TPL uttalte her ved
nyttårstider: «Skjønner ikke hvor de tar kreftene fra disse pensjonistene her i dette laget!
Dere er helt enestående!»
Ellers gjennom året er det blitt arbeidet tett med utgivelsen av årsskrift nr.13. Temaet i år var
«tiden 1940-60» og hovedoppslagene var nok alle tyskerbarna som ble tatt hånd om av
familier på Flekkerøya. Et stort antall i 1951 og også tidlig 60-tallet. Nils Ingv. Nilsen (som
selv er fra et hjem som tok imot barn fra Tyskland) har gjort et stort arbeid med å samle
opplysninger fra andre vertsfamilier. Det er jo et omfattende arbeid å få nok stoff til et helt
årsskrift, så vi håper at dere bærer over med oss i redaksjonen at sidetallet ble noe mindre
enn tidligere. Egentlig er det jo innholdet som teller, ikke sidetallet. Boka kom ut i god til før
jul og den har solgt godt.
Styret i Flekkerøy Historielag takker hjerteligst for bidrag og bilder til årsskriftet.
I tillegg vil vi takke for pengegaver på ca. kr.1 250 000,- som vi mottok i 2018, herav kr.
700 000,- fra Kr.sand kommune og kr. 100 000,- fra Sparebanken Sør.
Flere firmaer har bidratt med dugnadsarbeid som legging av varmekabler, fliselegging
kjøkken, toaletter og gang.
Vi er blitt sponset med fliser og ALL BELYSNING til nybygget, og mye av byggevarene får vi
kjøpt til meget gunstige priser.
Dette er vi meget takknemlige for!

Styret i Flekkerøy Historielag.
Kontakt oss på: post@flekkeroy.org
Tilbake til innholdet